YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Theoretical and practical issues regarding relocation of monuments – The case of Arslanagić Bridge in Trebinje [Megaron]
Megaron. 2023; 18(2): 127-141 | DOI: 10.14744/megaron.2023.34427  

Theoretical and practical issues regarding relocation of monuments – The case of Arslanagić Bridge in Trebinje

Maja Toshikj, Ákos Zsembery
Department of History of Architecture and Monument Preservation, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Architecture, Budapest, Hungary

The treatment of relocation is always questionable not only because of the theoretical background and methods used but also because it is a force majeure intervention. Considered inappropriate by heritage professionals since the primary task of monument conservation is in situ prevention, there is a need for a better understanding of what relocation means, when it is allowed, how it should be done, and the criteria to determine how and which monuments qualify to be preserved. This paper reviews the aspects of material and structural authenticity when relocating Arslanagić Bridge, the connection with the historical context, and existing charters and terminology. In addition, it aims to contribute to a broader theoretical understanding of relocation. Two types of damage are inflicted on the monument during the relocation; one is that the monument is extracted from the environment in which it originated, and the historical continuity is broken, and the other is from the method of relocation. In the case of the bridge, maintaining a physical appearance becomes more important than material authenticity. During reassembly, the internal cohesiveness was violently disturbed, damaging the integrity of the infill at the structural level by introducing concrete. At the new location, it is articulating as a new element, a new historical layer in a new environmental context.

Keywords: Arslanagić, bridge; charters; reconstruction; relocation; Socialist Federal Republic of Yugoslavia.


Anıtların Taşınmasına İlişkin Teorik ve Pratik Konular – Trebinje'deki Arslanagić Köprüsü Örneği

Maja Toshikj, Ákos Zsembery
Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Anıt Koruma Bölümü, Budapeşte, Macaristan

Yerdeğiştirme yaklaşımı, sadece teorik altyapı ve kullanılan yöntemler nedeniyle değil, zorunlu bir müdahale olması nedeniyle de her zaman sorgulanabilir. Anıt korumanın birincil görevi yerinde koruma olduğundan dolayı koruma uzmanları tarafından uygun görülmediği için, yer değiştirmenin ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Ne zaman izin verilmelidir? Nasıl yapılmalıdır? Hangi anıtların nasıl korunmaya uygun olduğunu belirleyen kriterler neler olmalıdır?
Bu makale, Arslanagić Köprüsü'nün yer değiştitilmesi sırasında, malzeme ve yapısal özgünlük unsurlarını, tarihsel bağlamla olan bağlantıyı ve mevcut karakterler ve terminolojiyi incelemektedir. Ek olarak, yer değiştirmenin daha geniş bir teorik anlayışına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Taşınma sırasında anıtta iki tür hasar meydana gelmektedir; biri anıtın çıktığı ortamdan koparılarak tarihsel devamlılığının bozulması, diğeri ise yer değiştirme yöntemidir. Köprü söz konusu olduğunda, fiziksel bir görünümün korunması, malzeme özgünlüğünden daha önemli hale gelir. Yeniden inşa sırasında, iç kohezyon şiddetli bir şekilde bozuldu ve betonun girmesiyle dolgunun yapısal seviyedeki bütünlüğü zarar gördü. Yeni yerinde; yeni bir unsur, yeni bir çevresel bağlamda yeni bir tarihsel katman olarak eklemleniyor.

Anahtar Kelimeler: Arslanagić,,, Köprüsü, tüzükler, rekonstrüksiyon, yer değiştirme, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti


Maja Toshikj, Ákos Zsembery. Theoretical and practical issues regarding relocation of monuments – The case of Arslanagić Bridge in Trebinje. Megaron. 2023; 18(2): 127-141

Corresponding Author: Maja Toshikj, Hungary


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale