YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

Open Design Education: Addressing Accountability in the Age of Computing [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-32650 | DOI: 10.14744/megaron.2020.32650  

Open Design Education: Addressing Accountability in the Age of Computing

Desantila Hysa1, Mine Özkar2
1Department of Architecture, Epoka University, Tirana, Albania
2Faculty of Architecture, Department of Architecture, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Attitudes complement knowledge and skills but are often overlooked as assessable competencies in higher education. In architectural design curricula, attitudes are especially relevant in order to ensure the training of responsible designers. As humanistic and environmental issues are more and more in the spotlight, schools’ studio cultures seek to cultivate collaborative and participatory skills on top of individual creativity. The parallel acclaim of computational methods expounds the reasoning processes of design and new opportunities arise for open and liable cultures of design. Yet, connecting these methods to a broader competency in design is still in progress. This paper establishes a transdisciplinary context for accountability as an attitude in design education and a conceptual framework for implementing and assessing it through computational methods. It argues that computation in early-design education, in the form of shape rules and devices of visual computing, is supportive in instilling reflective attitudes by encouraging knowledge sharing with consequent accountability among learners.

Keywords: collaborative design, computational design, ethics, first-year design education, reflective practice.


Açık Tasarım Eğitimine Doğru: Hesaplama ve Hesap Verebilme

Desantila Hysa1, Mine Özkar2
1Epoka Üniversitesi, Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tirana, Arnavutluk
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Yükseköğretimde öğrenim çıktıları olarak bilgi ve becerileri tamamlayan tutumlar, doğrudan değerlendirilemeyen yeterlilikler olarak genellikle geri planda kalır. Mimarlık eğitiminde hümanist, sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımlar küresel ve yerel gündemlere uygun olarak artarken okulların stüdyo kültürlerinde benimsenen tutumlar, işbirlikçi ve katılımcı süreçlerden çok bireysel yaratıcı süreçler ön plana çıkabilmektedir. Hesaplamalı tasarım yöntemleri ise tasarımın muhakeme adımlarını açık ederek paylaşımcı tutumları beslerken, açık ve sorumluluk bilinci güden tasarım kültürleri oluşturmak için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu makale, hesap verebilir olmayı bir tutum olarak tasarım eğitiminde uygulamak ve değerlendirmek amacıyla kullanılan hesaplamalı tasarım yöntemlerine disiplinler arası bir literatürle bağlam ve kuramsal bir çerçeve sunmaktadır. Tasarım eğitiminin ilk yılında, süreci dışsallaştıran görsel kuralların kullanımı ile görsel hesaplama uygulamaları, süreci açıkça paylaşan, sorgulayan ve bağlamlarıyla ilişkilendiren tutumları beslemeye yarar.

Anahtar Kelimeler: işbirlikçi tasarım, hesaplamalı tasarım, etik, mimarlık eğitiminin birinci yılı, yansıtıcı uygulama
Corresponding Author: Desantila Hysa, Albania


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale