YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Fictions of the Modern Architectural Narrative: An Epistemological Construct of Oppositions and Discontinuities [Megaron]
Megaron. 2015; 10(2): 130-138 | DOI: 10.5505/megaron.2015.30932  

Fictions of the Modern Architectural Narrative: An Epistemological Construct of Oppositions and Discontinuities

Selim Ökem
Yıldız Technical University, Department Of Architecture

The research presented here questions the possibility of drawing an outline of the structure of modern architectural knowledge, and how the concepts of ‘discontinuity’ and ‘opposition’ could be utilized in attaining an epistemological reading of such an outline. A contextual analysis of texts and visual material provides compatible data on how oppositions could form the basis of a late modern architectural episteme. The method of the research includes classification of these texts and visual content and an interpretive study of the classified visual material to determine the major oppositions in modern architectural discourse. Along with this nonreactive contextual research method, a close-ended survey was conducted among a sample of architectural students to evaluate the epistemological value of these oppositions. Findings of this research showed that, in part, the oppositions (being a derivative of the notion of discontinuity) were what made modern architectural knowledge impartible (teachable), legible (readable) and permeable (absorbable, expressible).

Keywords: Architectural narrative, discontinuity; field condition; index architecture; modern architectural episteme; opposition.


Modern Mimarlık Anlatısının Kurguları: Karşıtlık ve Süreksizliklerin Bilgi Kuramsal Yapısı

Selim Ökem
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul.

Bu metin kapsamında sunulan araştırma, modern mimarlık bilgisinin yapısına dair şemanın nasıl şekillendiğini ve ‘karşıtlık’ ve ‘süreksizlik’ kavramları üzerinden modern mimarlık söyleminin bilgi kuramsal bir okumasının nasıl yapılabileceğini sorgulamaktadır. Metin ve görsel materyalin bağlamsal çözümlemesi, geç modern mimarlık bilgisinin temelinin karşıtlıklar üzerine nasıl şekillendiği konusunda gözlemlenebilir verinin toplanması yönünde kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan yöntem, metinlerin ve görsel içeriğin sınıflandırılarak, modern mimarlık söylemindeki temel karşıtlıkların belirlenmesinde yoruma dayalı bir çözümlemenin yapılmasını içermektedir. Bahsi edilen bu bağlamsal araştırma yöntemi bir geri beslemeden yoksun olduğundan, söz konusu karşıtlıkların bilgi kuramsal değerinin belirlenmesi amacıyla, lisans ve lisansüstü düzeydeki mimarlık öğrencilerinden oluşan bir örneklem gurubuna kapalı uçlu bir anket yöneltilmiştir. Araştırmanın bulguları (metinde süreksizliklerin bir türevi olarak ortaya çıktığı vurgulanan) karşıtlıkların, modern mimarlık bilgisinin öğrenilebilirliği, okunabilirliği ve ifade edilebilirliği konusundaki yeri hakkında bilgi sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Mimari anlatı, süreksizlik; alan durumu; indeks mimari; modern mimarlık bilgisi; karşıtlık.


Selim Ökem. Fictions of the Modern Architectural Narrative: An Epistemological Construct of Oppositions and Discontinuities. Megaron. 2015; 10(2): 130-138

Corresponding Author: Selim Ökem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale