YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Source Obtaining Model Approaches For House Production In Turkiye [Megaron]
Megaron. 2007; 2(2): 89-107

Source Obtaining Model Approaches For House Production In Turkiye

Rüveyda Kömürlü1, Hakkı Önel2
1Barbaros Mah. Fidan Sok. Özlem Sitesi H Blok D: 15 Koşuyolu-üsküdar, İstanbul,türkiye
2Y.t.ü., Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Üretimi B.d., Beşiktaş, İstanbul,türkiye

It is known that, since there is not a real audition system for assigning credit and resource for housing in Turkiye, lower class and middle class housing activities are subject to market conditions.
In this context, housing finance is the major factor affecting demand and supply being a problem due to economical and social effects. Solving the housing finance problem is possible using the models developed with respect to the subject country’s conditions, institutional systems and solution suggestions. The methods supplying the lack of installations in Turkiye transferring funds from the segment with excess to the segment that lacks, considered as efficient solutions to the problem, answering the housing needs of lower and middle class, were tried to be evaluated in this article. The aim of article is, not to find out a methodical approach for obtaining source for housing i.e. housing finance in Turkiye, but to develop methodical approaches for procedures on conversion and adaptation of one or more models that the success is generally admitted all over the world.

Keywords: Housing Sector, Source Obtaining for Housing, Housing Finance, Housing Finance Systems, Mortgage, Mortgage Backed Securities.


Türkiye'de Konut Üretimine Yönelik Kaynak Oluşturma Model Yaklaşımları

Rüveyda Kömürlü1, Hakkı Önel2
1Barbaros Mah. Fidan Sok. Özlem Sitesi H Blok D: 15 Koşuyolu-üsküdar, İstanbul,türkiye
2Y.t.ü., Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Üretimi B.d., Beşiktaş, İstanbul,türkiye

Ülkemizde konut üretimi için kredi ve kaynak tahsisi dışında önemli bir denetim sistemi bulunmadığı, düşük ve orta gelirlilerin konut edinme olanaklarının büyük ölçüde piyasa koşullarına bırakıldığı bilinmektedir.
Bu bağlamda, toplumda ekonomik ve sosyal etkileri nedeniyle bir sorun olan konutun arz ve talebini etkileyen faktörlerin başında, konut üretimine kaynak oluşturma yani konut finansmanı gelmektedir. Bir ülkenin konut finansmanı problemini ortadan kaldırmak ise, o ülkenin kendi koşullarına göre oluşturulmuş modeller, kurumsal sistemler ve çözüm önerileriyle mümkündür. Bu makale kapsamında ülkemizde yapılan uygulamaların aksaklıklarını gideren, soruna etkin bir çözüm getireceği düşünülen, fon fazlası olan kesimden fon ihtiyacı olan kesime kaynak aktarımı sağlanarak, düşük ve orta gelirli
ailelerin konut gereksinmelerini olanaklı olduğu ölçüde karşılayacak yöntemler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Makalenin amacı, Tuürkiye’de toplu konut üretimine yönelik kaynak oluşturulmasında yani finansmanında yeni model yaklaşımları getirmek değil, onun yerine dünyada başarısı kabul edilmiş bir veya birden çok modelin Türkiye koşullarına nasıl
uyarlayacağına yönelik model yaklaşımlarını geliştirmektir.

Anahtar Kelimeler: Konut Üretim Sektörü, Konut Üretimine Kaynak Oluşturma, Konut Finansmanı, Konut Finansman Sistemleri, İpotek, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler.


Rüveyda Kömürlü, Hakkı Önel. Source Obtaining Model Approaches For House Production In Turkiye. Megaron. 2007; 2(2): 89-107

Corresponding Author: Rüveyda Kömürlü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale