YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
A Study on Steel Framed Residences in Terms of Energy Performance [Megaron]
Megaron. 2019; 14(2): 161-172 | DOI: 10.14744/megaron.2019.30092  

A Study on Steel Framed Residences in Terms of Energy Performance

Halet Almıla Buyuktaskın1, Şule Filiz Akşit1, Elif Öztürk2
1Department of Architecture, İstanbul Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey
2CLF YAPI Mim. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, Turkey

The requirement for residential buildings has increased as a result of rapid population growth as well as emigrations caused by political and natural factors. Urbanization planners worldwide seek to find out new building construction technologies which are both environment friendly and capable of meeting the requirement of ever-increasing residence construction in a rapid and rational manner. In Turkey, most of the major towns are located in first and second degree earthquake zones. Following 1999 Kocaeli-Izmit Earthquake, structural steel has become the preferred structural material in the sector of residential building construction, and such use shall be further widespread in the coming years. In this study, the aim is to assess and evaluate such steel framed residences within 1st degree earthquake zones of Turkey in terms of energy conservation, upon ascribing emphasis on the variety of bearing systems as well. These steel framed residences examined in this study comply with “TS 825 Thermal Insulation Requirements for Buildings Standard” and “Regulation on the Energy Performance of Buildings”.

Keywords: Energy conservation, energy efficiency; energy performance; steel framed residence; thermal insulation.


Çelik Taşıyıcı Sistemli Konutların Enerji Korunumu Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Halet Almıla Buyuktaskın1, Şule Filiz Akşit1, Elif Öztürk2
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2CLF YAPI Mim. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, Turkey

Hızlı nüfus artışı, siyasi ve doğal nedenlerle yaşanan göçler sonucu konut ihtiyacında sürekli bir artış görülmektedir. Dünya ülkeleri, artan konut ihtiyacının karşılanması için, sorunu hızlı ve rasyonel çözebilecek, dünya kaynaklarının ve enerjinin tasarruflu kullanımını sağlayacak, çevreyle uyumlu yeni yapı teknolojileri aramaktadır. Büyük şehirlerinin çoğu birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde bulunan ülkemizde, 1999 Kocaeli-İzmit Depremi sonrasında, yapısal çelik malzemesinin, konut inşaatı sektöründe tercih edildiği ve bu kullanımın ileriki yıllarda daha da yaygınlaşacağı söylenebilir. Bu çalışmada, ülkemizdeki 1. derece deprem bölgesinde yer alan çelik taşıyıcı sistemli konut örneklerinin, taşıyıcı sistemleri de vurgulanarak enerji korunumu açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ele alınan çelik taşıyıcı sistemli konutlar, ‘TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları’ Standardı ve “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne uygunluğu ile sınanarak uygun bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: enerji korunumu, enerji performansı; enerji etkinliği; çelik taşıyıcı sistemli konut; ısı yalıtımı.


Halet Almıla Buyuktaskın, Şule Filiz Akşit, Elif Öztürk. A Study on Steel Framed Residences in Terms of Energy Performance. Megaron. 2019; 14(2): 161-172

Corresponding Author: Halet Almıla Buyuktaskın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale