YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Division and the City: Spatial Dramas of Divided Cities [Megaron]
Megaron. 2015; 10(4): 565-579 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.29290  

Division and the City: Spatial Dramas of Divided Cities

Gizem Caner
Istanbul Technical University, Urban And Regional Planning Department

Every contemporary city is divided to a certain extent. The present study is concerned with urban division defined by extreme tensions related to nationality, ethnicity, religion, and culture, which are channelled into urban arenas. Once these contestations are made spatially visible, the “divided city” with which this study is concerned appears. Well-known examples of such “divided” cities are Belfast, Jerusalem, Nicosia, Mostar, Beirut, and Berlin. Due to distinctive attributes, these cities contain an exclusive discourse that differentiates them from other urban areas. In this context, the aim of the present study was to comparatively analyze urban consequences of division in selected case studies: Belfast and Berlin. As each city has unique attributes of geography, history, and economic development, the processes and outcomes of their division differ substantially. This investigation of the consequences of urban division in a temporal perspective presents patterns of urban development before, during, and after division in order to provide a comprehensive understanding of spatial dramas faced by these cities. Comparative analysis revealed a common pattern of functional and structural urban consequences, in spite of differences. It is suggested that an illustration of common patterns of development can facilitate an early recognition and management of division. It is believed that the findings of the present study will aid future studies that aim to understand the patterning of urban division and generate planning models to tackle problems faced by divided cities.

Keywords: Belfast, Berlin; divided cities; division, urban consequences of division; urban division.


Bölünme ve Kent: Bölünmüş Kentlerin Mekânsal Trajedileri

Gizem Caner
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Günümüz şehirlerinin neredeyse tamamı kavramsal bağlamda bir düzeye kadar bölünmüştür. Ancak bu yazı, milliyet, etnisite, din ve kültürle ilişkili uç gerilimlerin neden olduğu, daha spesifik bir kentsel bölünme türüyle ilgilenmektedir. Bu çatışmalar kentsel alanlarda ses bulmaktadır ve mekânsal görünürlük kazandıkları zaman, bu yazının da konusu olan ‘bölünmüş kentler’ ortaya çıkmaktadır. Bu şehirler arasında en iyi bilinen örnekler Belfast, Kudüs, Lefkoşa, Mostar, Beyrut ve Berlin’dir. Özgün niteliklerinden dolayı, bu şehirler, kendilerini diğer kentsel alanlardan ayıran özel bir söyleme sahiptirler. Bu çerçevede, bu yazının ana konusu, seçilmiş şehir örneklerinde–Belfast ve Berlin–bölünmenin kentsel sonuçlarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir. Her kent, kendine has coğrafi, tarihi ve ekonomik gelişme özelliklerine sahip olduğu için, bölünme süreç ve sonuçları büyük farklılıklar göstermektedir. Bölünmenin kentsel sonuçlarını süreç odaklı bir yaklaşımla değerlendirmek, bölünme öncesi, sırası ve sonrasındaki mekânsal trajedilerinin bütüncül olarak daha anlaşılabilir olmasına olanak tanıyacaktır. Karşılaştırmalı analiz sonucunda, örnek şehirler arasındaki farklılıklara karşın, genel bir fonksiyonel ve yapısal kentsel sonuçlar tablosunun ortaya çıktığı görülmüştür. Bu tablonun, kentsel bölünmenin mekânsal örüntüsünü anlamak isteyen ileriki çalışmalar için aydınlatıcı olacağı düşünülmekte ve bölünmüş kentlerin karşı karşıya olduğu sorunlarla baş edebilmesi için geliştirilecek planlama modelleri için altlık teşkil etmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Belfast, Berlin; bölünmüş kent; bölünme; kentsel bölünme sonuçları; kentsel bölünme.


Gizem Caner. Division and the City: Spatial Dramas of Divided Cities. Megaron. 2015; 10(4): 565-579

Corresponding Author: Gizem Caner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale