YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 3
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Potential Publicity of the Remnant Space in the Upper Modern City; London Low-Line Railway Example [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-27443 | DOI: 10.14744/megaron.2021.27443  

Potential Publicity of the Remnant Space in the Upper Modern City; London Low-Line Railway Example

Özlem Eren Akaydın1, Feride Önal2
1Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Istanbul
2Istanbul Gedik University, Faculty Of Fine Arts And Architecture, Department Of Architecture, Istanbul

Cities have exposed to an uncontrolled change, consumption and transformation process as a result of the profit-oriented planning systems with the developments depended on technology and capital. Especially in cities that are developed very fast, urban outdoor space pieces that cannot adapt to this process and come across at different intervals in daily life. The main theme of the study is to define these space pieces formally and conceptually in today's upper-modern cities, which are defined over extremism, and to expand the phenomenon of remnant space. The aim of the study is to evaluate the potentials of remnant spaces have in the intersection of the publicity, to question their spacial offsets in the cityspace and to emphasize the necessity of developing these spaces through a theoretical approach that focuses on human experience, beyond the negative effects they produce in the cityspace and the reasons of their existances. In this context, Low-Line Railway, which is one of the most important transportation arteries of London, has been examined as a remnant space. Approaches of proposal projects have been evaluated and potentials of the area have been defined through the awarded projects of the architectural design competition organized in the area.

Keywords: remnant space, upper-modern city, potential, publicity


Üst Modern Kentteki Artık Alanın Potansiyel Kamusallığı; Londra Low-Line Tren Hattı Örneği

Özlem Eren Akaydın1, Feride Önal2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul.

Teknoloji ve sermayeye bağlı gelişmelerle, öncelikli olarak kar amacıyla biçimlenen planlamalar sonucunda, kentler kontrolsüz bir değişim, tüketim ve dönüşüm sürecine maruz kalmıştır. Özellikle çok hızlı gelişen kentlerde bu sürece tutunamayan kentsel dış mekan parçaları gündelik yaşamda farklı aralıklardan karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın ana teması aşırılık üzerinden tanımlanan günümüz üst-modern kentlerinde, bu mekan parçalarını biçimsel ve kavramsal olarak tanımlamak, artık alan olgusunu açılımlamaktır. Çalışmanın amacı; artık alanların kentte var olma nedenlerinin, bulundukları bağlamlarda ürettikleri olumsuz etkilerin ötesinde, kamusallık arakesitinde barındırdıkları potansiyelleri değerlendirmek, kentteki mekansal karşılıklarını sorgulamak ve bu alanların kente kazandırılma süreçlerinin insan deneyimine odaklanan, kuramsal bir altyapı üzerinden geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekmektir. Bu kapsamda Londra’nın en önemli ulaşım arterlerinden birisi olan Low-Line Tren Hattı artık alan olarak incelenmiş, alanda düzenlenen mimari tasarım yarışmasının ödül alan projeleri üzerinden alanın potansiyelleri ve kente katılım sürecine dair önerilen yaklaşımlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: artık alan, üst-modern kent, potansiyel, kamusallık
Corresponding Author: Özlem Eren Akaydın, United Kingdom


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale