YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 4
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Examining Ali Kayımzade House and Sevilay Paşazade House as examples of Traditional Houses in Lefke [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-26779

Examining Ali Kayımzade House and Sevilay Paşazade House as examples of Traditional Houses in Lefke

Makbule Oktay
European University of Lefke, Faculty of Architecture Department of Architecture, Lefke, TRNC, TR-10 Mersin, Turkey

Traditional buildings that are evaluated as cultural heritages are built by locals using available materials, simple tools, and existing technology by considering the cultural and environmental characteristics of a particular region. These structures form a bond between past, present, and future and convey information to future generations.
Lefke, located in the north-west of Cyprus, is one of the settlements where various structures of different cultures that intertwined and comprise the multicultural traces of Cyprus can be seen. Examples of residential architecture from the Ottoman and British periods that have been built in the Ottoman style are an important part of the traditional urban texture of Lefke. This article aims to examine the two traditional houses in Lefke that have Ottoman house characteristics. Therefore, building plot - building relationships, plan typology, space use, façade features, building materials, and construction techniques have been inspected and documented. By doing so, it is aimed to contribute to traditional architecture and cultural heritage studies.

Keywords: traditional urban texture, traditional house, cultural heritage, Ottoman architecture, Lefke


Ali Kayımzade Evi ve Sevilay Paşazade Evi’ni Lefke’deki Geleneksel Ev Örnekleri Olarak İrdelemek

Makbule Oktay
Lefke Avrupa Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Lefke, KKTC

Geleneksel yapılar, yerli halk tarafından yerel malzemelerle, basit aletler ve mevcut teknoloji kullanılarak, belirli bir bölgenin kültürel ve çevresel özellikleri dikkate alınarak inşa edilmiş yapılardır. Bu yapılar geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasında bağ oluşturmakta, gelecek nesillere bilgi aktarmaktadırlar.
Kıbrıs’ın kuzey batısında bulunan Lefke, farklı kültürlere ait yapıların iç içe geçmiş bir şekilde görülebileceği yerleşimlerden biri olup Kıbrıs’ın çok kültürlü izlerini taşıyan birçok yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Bu yapılardan, Osmanlı dönemi sivil mimari örnekleri bölgenin geleneksel kent dokusunun önemli bir parçasıdır. Araştırmanın amacı, Lefke geleneksel kent dokusunun bir parçası olan Osmanlı sivil mimari örneklerinden - geleneksel Lefke evlerinden - iki örneğin arsa – yapı ilişkisinin, plan tipolojisinin, mekân kullanımının, cephe özelliklerinin, yapı malzemelerinin ve yapım tekniklerinin incelenmesi ve belgelenmesi ve böylece geleneksel mimari ve kültürel miras çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: geleneksel kent dokusu, geleneksel konut, kültürel miras, Osmanlı mimarisi, Lefke
Corresponding Author: Makbule Oktay, K.K.T.C.


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale