YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 4
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Impact of Structural Transformation in Retail Sector on the Producer and Consumer Market in Bursa [Megaron]
Megaron. 2015; 10(1): 70-79 | DOI: 10.5505/megaron.2015.25238  

The Impact of Structural Transformation in Retail Sector on the Producer and Consumer Market in Bursa

Ebru Seçkin
Yıldız Technical University, Department Of Urban And Regional Planning, İstanbul, Turkey

There has been transformation of the food retail sector in the last 20 years, accompanied by multi-nationalization of the supermarket sector itself. This has driven changes in the organization of procurement systems of supermarket chains, toward specialized wholesalers, and tough private quality and safety standards.
The debates on the supermarket revolution and its impact on small farmers take place in literature. One group authors defences that modern supply chains lead to the exclusion of small farmers because to meet requirements of supermarkets is hardest for them. Modern supply chains comprise the production and trade of high-value produce, usually destined for export to high-income markets or for supermarket retail. Despite that, some authors imply that there is not such a threat for small farmers.
In this context, this paper aims to examine the relationship between buyer and supplier and reveal the structural and behavioural stresses of modern supply chain in pear supply chain in Bursa (Gürsu). There are two research questions: 1) Are small farmers excluded from modern supply chains? 2) Are there differences between farmers in modern and traditional supply chains?
This paper used data collected from interviews were conducted with buyers and suppliers in fresh fruit and vegetable supply chains. Furthermore, survey was conducted with farmers in Bursa (Gürsu) to understand the characteristics of the pear supply chain.
The study has concluded that there is a dual structure which is working side by side and intertwined traditional and modern supply chain. Besides of that the other important result is that small farmers are not excluded from the modern supply chain and there are no differences between farmers in modern and traditional supply chain.

Keywords: supply chain, supermarket, rural development, producer market, Bursa


Perakende Sektöründeki Yapısal Dönüşümün Bursa'daki Üretim Piyasası ile Tüketim Piyasasına Yansıması

Ebru Seçkin
Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Son 20 yıldır süpermarketlerin ortaya çıkması ve uluslararası düzlemde bir ağa sahip olmasının etkisi ile gıda perakende sektöründe hızlı bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Süpermarket zincirlerinin tedarik sistemlerinin organizasyonunda, uzmanlaşmış toptancılara, kalite ve gıda güvenliği gibi konularda standartlaşmaya doğru bir değişim dikkati çekmektedir. Süpermarketlerin yer aldığı tedarik zinciri modern tedarik zinciri olarak adlandırılmaktadır.
Süpermarket devrimi ve küçük çiftçi üzerindeki etkileri literatürde yer bulmaktadır. Bir grup yazar, süpermarketlerin gereksinimlerini karşılamak küçük üretici için zor olduğu için, süpermarket tedarik zincirinden bu üreticilerin dışlandığını savunmaktadır. Buna karşın diğer bir grup yazar, küçük için böyle bir tehdidin olmadığını vurgulamaktadır.
Bu makalenin amacı, Bursa (Gürsu)’da armut tedarik zincirinde alıcı ve tedarikçi arasındaki ilişkiyi incelemek, yapısal ve davranışsal gerilimleri ortaya çıkarmaktır. İki tane araştırma sorusu bu çerçevede şu şekilde belirlenmiştir: 1) Küçük çiftçiler modern tedarik zincirinden dışlanmakta mıdır? 2) Modern tedarik zincirine dahil olmak veya olmamak, çiftçileri ne şekilde etkilemektedir?

Bu çalışmanın temel sonuçlardan biri; Türkiye’de meyve tedarik zincirinde modern ve geleneksel olmak üzere yan yana ve iç içe işleyen ikili bir yapı olduğudur. Bunun yanında çalışmadaki diğer önemli sonuç, modern tedarik zincirinden küçük çiftçilerin dışlanmadığı ve her iki tedarik zincirindeki çiftçiler arasında belirgin bir farklılığın olmadığıdır.

Anahtar Kelimeler: tedarik zinciri, süpermarket, kırsal kalkınma, üretim piyasası, Bursa


Ebru Seçkin. The Impact of Structural Transformation in Retail Sector on the Producer and Consumer Market in Bursa. Megaron. 2015; 10(1): 70-79

Corresponding Author: Ebru Seçkin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale