YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Risk factors affecting blockchain-based smart contract use in architecture, engineering, and construction industry [Megaron]
Megaron. 2023; 18(2): 246-262 | DOI: 10.14744/megaron.2023.24471  

Risk factors affecting blockchain-based smart contract use in architecture, engineering, and construction industry

Hande Aladağ1, İlkim Güven2
1Department of Civil Engineering, Yildiz Technical University, İstanbul, Türkiye
2Department of Architecture, Malatya Turgut Özal University, Malatya, Türkiye

Management of traditional construction contracts that is frequently preferred in the architecture, engineering, and construction (AEC) industries are affected by many factors due to the complexity and large number of contract documents. With the introduction of Web 3.0 technology, blockchain is considered as a suitable solution for solving many problems arising from traditional contracts and can be considered as an alternative method to traditional contracts in the AEC industry. Using cryptocurrencies, switching to blockchain-based contracts, and using smart contracts will be advantageous for AEC industry in many ways. However, in addition to these advantages, the existence of risk factors cannot be denied. With this background, this study aims to identify risk factors affecting blockchain-based smart contract use in AEC industry through a comprehensive literature review and to prioritize the identified risk factors using Analytic Hierarchy Process, respectively. The prominent risks were found to include implementation risks, followed by legal risks and contractual risks. The contributions of the study to the academic literature are the identification of the risks that may occur during the integration of blockchain-based contracts into the AEC industry and the diagnosis of any problems that may occur during the integration process. Professionals in the field of construction management can also benefit greatly from the findings of this study by analyzing those risks throughout their projects.

Keywords: Analytic hierarchy process, blockchain; construction contracts; construction industry; smart contracts


Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) Sektöründe Blok Zinciri Tabanlı Akıllı Sözleşme Kullanımını Etkileyen Risk Faktörleri

Hande Aladağ1, İlkim Güven2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
2Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya

Mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründe sıklıkla tercih edilen geleneksel inşaat sözleşmelerin yönetimi, sözleşme belgelerinin karmaşıklığı ve sözleşme belgelerinin fazla sayıda oluşu gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Web 3.0 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan blok zinciri kavramı ile geliştirilen akıllı sözleşmeler ise geleneksel sözleşmelerden kaynaklanan birçok sorun için uygun çözümler sağlamakta ve mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisinde geleneksel sözleşmelere alternatif bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Kripto para birimlerinin kullanılması, blok zinciri tabanlı akıllı sözleşmelere geçilmesi ve bu sözleşmelerin kullanılması yapım endüstrisi için birçok yönden avantajlı olacaktır. Ancak blok zinciri tabanlı akıllı sözleşmelerin bu avantajlarının yanında sahip olduğu risk faktörlerinin varlığı da inkâr edilemez. Bu bilgiler ışığında bu çalışma, kapsamlı bir literatür taraması yoluyla yapım endüstrisinde blok zinciri tabanlı akıllı sözleşme kullanımını etkileyen risk faktörlerini belirlemeyi ve analitik hiyerarşi süreci kullanılarak bu risk faktörlerini önceliklendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma bulgularına göre öne çıkan riskler sırasıyla; uygulama riskleri, yasal riskler ve sözleşme riskleridir. Çalışmanın akademik literatüre katkısı, blok zinciri tabanlı akıllı sözleşmelerin yapım endüstrisine entegrasyonu sırasında oluşabilecek risklerin belirlenmesi ile bu entegrasyon sürecinde oluşabilecek sorunların teşhis edilmesidir. İnşaat yönetimi alanındaki profesyoneller de projeleri boyunca bu riskler üzerinde çalışarak çalışmanın bulgularından büyük ölçüde faydalanabilirler.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Sözleşmeler, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), Blok Zinciri, İnşaat Sektörü, İnşaat Sözleşmeleri.


Hande Aladağ, İlkim Güven. Risk factors affecting blockchain-based smart contract use in architecture, engineering, and construction industry. Megaron. 2023; 18(2): 246-262

Corresponding Author: Hande Aladağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale