YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Modernity, Hygiene And The Display of the Body [Megaron]
Megaron. 2016; 11(4): 502-514 | DOI: 10.5505/megaron.2016.24196  

Modernity, Hygiene And The Display of the Body

Ebru Yılmaz
Izmir Institute Of Technology, Department Of Architecture

This article aims to focus on health museums as a building type which is introduced to the architectural medium at the beginning of 20th century by modern thinking, the ideal of creating a healthy society as the guarantee of progress and development. Health museums provided representation for the concepts of modernity and hygiene in built environment by being spaces displaying bodies, diseases, subjects on hygiene and medical developments.
As a modest building with its scale and content, İzmir Health Exhibition building in İzmir Fair will be analyzed to show how it contributed to 1920s and 1930s modern architecture in Turkey, what were the messages representational meanings transmitted. The existence of this building, constructed in 1937 in İzmir, should be comprehended through health policies all around the world, social engineering efforts and the process of modernization. The building points out a use that is produced by modern architecture, but today it is a type waning popularity in contemporary world. Looking back into this building today helps us to understand rising and declining values of modernity on the discourse of hygiene and its effect on the field of architecture. Thus, the contribution of İzmir Health Exhibition building to early modern Turkish architecture will be discussed by considering similar exhibitions and museums around the world.

Keywords: modernity, hygiene, body, health museum, health exhibition, İzmir


Modernite, Hijyen ve Bedenin Teşhiri

Ebru Yılmaz
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

Bu makale, modern düşüncenin, 20.yy başında ilerlemenin, gelişmenin garantisi olarak görülen sağlıklı bir toplum yaratma idealinin, mimarlık ortamına kazandırdığı bir yapı tipi olarak sağlık müzelerine yakından bakmayı amaçlar. Sağlık müzeleri bedenin, bedenle ilişkili hastalık ve hijyen konularının, tıbbi gelişmelerin teşhir edildiği mekanlar olarak, modernite ve hijyen kavramlarının yapılı çevrede temsiliyet kazanmasını sağlamıştır.
Makalede bugün İzmir Fuar alanı içinde ölçeği ve içeriği ile mütevazı bir biçimde yer alan İzmir Sağlık Sergisi yapısının, 1920’lerin ve 1930’ların Türk mimarlık tarihine hangi temsillerle ve mesajlarla katıldığı ve nasıl onun parçası olmayı başardığı analiz edilecektir. 1937 yılında İzmir’de inşa edilmiş olan bu yapının varlık sebebini o dönemde tüm dünyadaki sağlık politikaları, toplum mühendisliği çabaları ve modernleşme sürecinin bir parçası olarak görmek gerekir. Bugün, başka bir kullanım ile varlığını sürdüren yapı modern mimarlığın ürettiği ancak bugün çağdaş dünyada popülerliği zayıflamış bir yapı tipine işaret eder. Bu yapıya dönüp tekrar bakmak modernliğin yükselen ve değer kaybeden hijyen alanındaki söylemlerini ve onun mimarlık alanına etkisini analiz etmemizi sağlayacaktır. Bu sebeple, yazıda dünya üzerindeki benzer sergi ve müzelerin temsiliyetleri ile birlikte İzmir Sağlık Sergisi yapısının Erken Cumhuriyet Türk Mimarlığı’na katkısı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: modernite, hijyen, beden, sağlık müzesi, sağlık sergileri, İzmir


Ebru Yılmaz. Modernity, Hygiene And The Display of the Body. Megaron. 2016; 11(4): 502-514

Corresponding Author: Ebru Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale