YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 4
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Education Of Architectural In World And Turkey With Comparison Analyses And The Effect Of The Globalisation To The Architectural Education [Megaron]
Megaron. 2008; 3(1): 79-103

Education Of Architectural In World And Turkey With Comparison Analyses And The Effect Of The Globalisation To The Architectural Education

Hande Nalçakan, Çiğdem Polatoğlu
Yıldız Technical University Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Stars, Beşiktaş, Istanbul

Globalisation has effects on many areas in the world. These effects can be grouped as, political effect, effects on the socio-cultural area. One of the common subject is education that is the one of basics of the culture. Changes in the education has many effects on all the levels between nursery school to university. Architecture and architectural education also takes place, in this changing which is created by global world.
In this context, in this study it was tried to show the effect of the globalisation on the architecture and architectural education in America, Europe and Turkey with an examination of the effects of globalisation on architectural education via comparative analyse, in architectural education in Turkey and world. For this analyses, education programs of the
schools chosen from American and European Continents were introduced as credit systems and compulsory architecture for the graduation and also from Turkey architectural departments' course programs of the MSGSÜ, İTÜ, YTÜ, DEÜ, ODTÜ, KTÜ were examined as credit systems, and compulsory courses and hours for the graduation.
In this study, the effect of the globalisation on the architecture and architectural education and so architectural profession has been tried to introduce and some results and proposals have been presented with determining the place of Turkey in architectural education comparatively to the world.

Keywords: Globalisation, architectural education, architecture, America, Europe and Turkey with a comparison analyses


Türkiye’deki Ve Dünyadaki Mimarlik Eğitiminin Karşilaştirmali Analizi İle Küreselleşmenin Mimarlik Eğitimine Etkisinin İrdelenmesi

Hande Nalçakan, Çiğdem Polatoğlu
Ytü Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Küreselleşmenin birçok alana etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler, ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel etkiler olarak sıralanabilir. Bu etkilerin en önemli sonucu kültürün temellerinden olan eğitim üzerinde olmaktadır. Eğitimdeki değişiklikler, anaokulundan, üniversiteye kadar her kademeyi kapsamaktadır. Mimarlık eğitimi ve mimarlık mesleği de küreselleşen dünyanın yarattığı değişimin içindedir.
Bu bağlamda çalışmada Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki mimarlık mesleği ve mimarlık eğitimi, süreç ve özellikleri ile incelenerek, günümüzdeki mimarlık eğitiminin durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Amerika ve Avrupa Kıtası’ndan seçilen örnek okulların ders programları, kredi/saat kullanımları ve mezuniyet için gereken dersler ortaya konmuştur.
Türkiye’den Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık bölümlerinin, ders programları, kredi/saat ve mezun olmak için alınması gereken dersler incelenmiş ve Türkiye’deki ve dünyadaki mimarlık eğitiminin karşılaştırmalı analizi ile küreselleşmenin mimarlık eğitimine etkisi gösterilmeye çalışılmıştır.
Bu irdelemeler ile çalışmada küreselleşmenin, mimarlık eğitimine dolayısı ile mimarlık mesleğine etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır ve Türkiye’nin mimarlık eğitiminde dünyaya göre bulunduğu nokta tespit edilerek, sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, mimarlık eğitimi, mimarlık, Türkiye’deki, Amerika’daki ve Avrupa’daki mimarlık eğitimi karşılaştırmalı analizi.


Hande Nalçakan, Çiğdem Polatoğlu. Education Of Architectural In World And Turkey With Comparison Analyses And The Effect Of The Globalisation To The Architectural Education. Megaron. 2008; 3(1): 79-103

Corresponding Author: Hande Nalçakan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale