YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Optimization of the room acoustics parameters values depending on auditory sensitivity distinctions [Megaron]
Megaron. 2023; 18(2): 172-183 | DOI: 10.14744/megaron.2023.23080  

Optimization of the room acoustics parameters values depending on auditory sensitivity distinctions

Hazal Şentürk, Neşe Akdağ
Department of Building Physics, Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye

Elderly individuals may experience hearing difficulties for various reasons. The most common of these is age-related hearing loss called presbycusis. Due to these changes in auditory sensitivity, it is difficult to hear and understand speech at certain frequencies. Due to the acoustic design based on the auditory sensitivity of the younger ear, elderly listeners may have hearing difficulties, especially in conference rooms without a sound system. The objective of this research is to provide acoustic comfort conditions in conference halls that can be suitable for all listeners. In this context, new optimum reverberation times were determined for three different age groups to eliminate the negative effects of auditory sensitivity distinctions on speech intelligibility. The obtained results were compared to the reference values determined for the objective room acoustics parameters in various standards (ISO, DIN, JIS, etc.) for young and elderly listeners. A 3000 m3 (volume) conference hall was chosen as an example to support the research with a listening test and a survey. Following the completion of the listening test studies for a receiver point located approximately in the center of the hall, the data were analyzed in a statistical program. Based on these evaluations, it seems evident that the subjective and objective data overlap and that the intelligibility values can be improved by applying the new reverberation times determined by the study’s method to the halls. It is thought that the research will make significant contributions to the improvement of acoustic comfort in conference rooms.

Keywords: Auditory comfort, auditory sensitivity distinctions; conference halls; room acoustics


Hacim akustiği parametrelerinin işitsel duyarlılık ayrımlarına bağlı değerlerinin optimizasyonu

Hazal Şentürk, Neşe Akdağ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Fiziği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Yaşlı bireyler çeşitli nedenlerle işitme güçlüğü yaşayabilmektedir. Bunlardan en yaygın olanı presbiakuzi olarak adlandırılan yaşa bağlı işitme kaybıdır. İşitsel hassasiyette yaşanan bu değişimler nedeniyle belirli frekanslardaki sesleri duymak ve konuşmayı anlamak zorlaşmaktadır. Özellikle ses sistemi olmayan konferans salonlarında, genç kulağın işitsel duyarlılığına göre yapılan akustik tasarım nedeniyle yaşlı dinleyiciler işitme güçlüğü çekebilir. Çalışmanın amacı konferans salonlarında tüm dinleyiciler için uygun olabilecek akustik konfor koşullarını sağlamaktır. Bu kapsamda işitsel duyarlılık ayrımlarının konuşmanın anlaşılabilirliği üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla üç farklı yaş grubu için yeni optimum yansışım süreleri belirlenmiştir. Daha sonra üç adet konferans salonu (1000,3000 ve 5000 m3) modellenmiş ve simülasyon programı ile farklı alıcı noktaları için incelemeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar objektif hacim akustiği parametreleri (konuşmanın anlaşılabilirliği, ses düzeyi) için çeşitli standartlarda (ISO, DIN, JIS vb.) normal işiten genç ve işitme güçlüğü yaşayan yaşlı dinleyiciler için belirlenen referans değerler üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırmanın dinleme testi ve anket çalışmasıyla desteklenmesi için 3000 m3 boyutundaki hacim örnek olarak seçilmiştir. Salonun yaklaşık olarak ortasında yer alan bir alıcı noktası için dinleme testi çalışmalarının tamamlanmasının ardından veriler bir istatistik programında analiz edilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında öznel ve nesnel verilerin birbiriyle örtüştüğü ve çalışmada kullanılan yöntemle belirlenen yeni yansışım sürelerinin hacimlere uygulanmasıyla anlaşılabilirlik değerlerinde iyileştirme sağlanabileceği görülmektedir. Araştırmanın konferans salonlarında akustik konforun geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hacim akustiği, konferans salonları, işitsel konfor, işitsel duyarlılık ayrımları


Hazal Şentürk, Neşe Akdağ. Optimization of the room acoustics parameters values depending on auditory sensitivity distinctions. Megaron. 2023; 18(2): 172-183

Corresponding Author: Hazal Şentürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale