YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Children in urban environments: A case study from a dense neighbourhood in Izmir-Turkey [Megaron]
Megaron. 2022; 17(1): 166-182 | DOI: 10.14744/megaron.2022.21957  

Children in urban environments: A case study from a dense neighbourhood in Izmir-Turkey

Oylum DİKMEN GÜLERYÜZ1, Fehmi DOĞAN2, Altuğ KASALI2
1Izmir University of Economics Vocational School, Program of Interior Design, Izmir, Turkey
2Department of Architecture, Izmir Institute of Technology Faculty of Architecture, Izmir, Turkey

The aim of this study is to understand children’s engagement with their urban outdoor environments in Izmir-Turkey, a city with a high urbanisation rate, and to explore the factors that affect their outdoor preferences outside of their school time. The study consists of a field study conducted in a densely populated middle-income neighbourhood. Participants are fourth-grade children from a state-run primary school aged 9–11 years (n=44) and their parents (n=40). The study followed a multi-methodological approach, employing questionnaires, drawing and story writing tasks as data collection methods. Results of the study showed the strong tendency to prefer outdoors during their free time even when their neighbourhood is a high-density urban settlement with limited opportunities for outdoor activities. In the studied neighbourhood, most of the participants mentioned the schoolyard over other locations as their preferred place for outdoor play. Other than the schoolyard, the children mainly reported familiar places in their neighbourhoods, close to their local environments which were also depicted in their drawings and described in their stories. From the perspectives of urban designers and policy-makers, the findings of the study highlight aspects to be concerned about opportunities for outdoor play in high-density and urbanised central neighbourhoods.

Keywords: Children’s outdoor experiences, children’s outdoor perceptions, Izmir, school neighbourhood, urban environment


Kentsel Çevrelerde Çocuklar: İzmir-Türkiye’deki Yüksek Yoğunluklu Bir Mahallede Alan Çalışması

Oylum DİKMEN GÜLERYÜZ1, Fehmi DOĞAN2, Altuğ KASALI2
1İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, İç Mekan Tasarımı Programı, İzmir
2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İzmir

Bu çalışmanın amacı, kentleşme oranı yüksek bir şehir olan İzmir'de çocukların kentsel dış ortamlarıyla olan ilişkilerini anlamak, okul dışı zamanlarda dış mekân tercihlerini etkileyen faktörleri araştırmaktır. Sunulan araştırma, yoğun nüfuslu orta gelirli bir mahallede yürütülen bir saha çalışmasından oluşmaktadır. Katılımcılar, bir devlet okulunun 9-11 yaş arası dördüncü sınıf ilkokul çocuklarını (n=44) ve ebeveynlerini (n=40) içermektedir. Veri toplama yöntemleri olarak anketler, çizim ve hikâye yazma yöntemleri kullanılmıştır. Yürütülen analiz, mahallelerinin sınırlı dış mekân olanaklarına sahip yüksek yoğunluklu bir kentsel bölge olmasına rağmen, çocuklar çoğunlukla boş zamanlarında dış mekânları tercih etmekte olduklarını göstermiştir. Çalışılan mahallede, katılımcıların çoğunun diğer mekânlara kıyasla açık hava oyun alanı olarak okul bahçesinden daha fazla bahsettiği görülmüştür. Okul bahçesinin yanında, çocukların çizdikleri resimlerde ve anlattıkları hikâyelerde, dışarıda vakit geçirdikleri yer olarak yakın çevrelerinden bahsettikleri izlenmiştir. Kentsel planlama ve politika bağlamında, çalışmanın bulguları, yüksek yoğunluklu ve kentleşmiş merkez mahallelerde açık hava oyun fırsatları hakkında endişelenilmesi gereken belirli yönleri vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocukların dış mekân deneyimleri, çocukların dış mekân algıları, kentsel çevre, okul mahallesi, İzmir


Oylum DİKMEN GÜLERYÜZ, Fehmi DOĞAN, Altuğ KASALI. Children in urban environments: A case study from a dense neighbourhood in Izmir-Turkey. Megaron. 2022; 17(1): 166-182

Corresponding Author: Oylum DİKMEN GÜLERYÜZ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale