YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Analysis of the Correlation Between Layout and Wayfinding Decisions in Hospitals [Megaron]
Megaron. 2020; 15(4): 509-520 | DOI: 10.14744/megaron.2020.21797  

Analysis of the Correlation Between Layout and Wayfinding Decisions in Hospitals

Esra Aksoy1, Dicle Aydın2, Gökhan İskifoğlu3
1Aydın Adnan Menderes University, Program of Architectural Restoration, Aydın, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Department of Architecture, Konya, Turkey
3European University of Lefke, Department of Computer and Instructional Technology Teacher Education, KKTC

As a research topic of several disciplines such as psychology, sociology, and especially architecture, wayfinding is always on the agenda and is open to research. In this paper, the relationships between the wayfinding decisions of the users in hospitals and the layout of the hospitals were examined on inexperienced users. Hospitals, which are places where people frequently visit and compete over time to gain their health during their visits, are public spaces with the highest circulation of users during the day. For this reason, hospitals were preferred as research areas. Factors affecting the spatial perception of the users during wayfinding were tested in the real space scene. The relationship between wayfinding decisions of users and the layout of the hospital was analyzed by VGA over GoPro camera according to the selected routes. The wayfinding behavior analysis of the users was conducted with the GoPro camera. In addition, the VGA of the plans consisting of routes was performed with Depthmap software. Finally, the numerical data obtained from both analyzes were interpreted using the SPSS 24 statistical package and appropriate digital analysis. As a result of the analysis, it was revealed that the layout of a hospital is effective in the wayfinding decisions of the users due to several spatial variables, and the layout and the wayfinding behavior are closely related.

Keywords: Hospital designs, perception of space, plan layout; space syntax; wayfinding.


Hastanelerde Plan Şeması ve Yön Bulma Kararları Arasındaki İlişkinin Analizi

Esra Aksoy1, Dicle Aydın2, Gökhan İskifoğlu3
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Mimari Restorasyon Programı, Aydın
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Konya
3Lefke Avrupa Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, KKTC

Son yıllarda başta mimarlığın olmak üzere psikoloji, sosyoloji gibi bir çok disiplinin de araştırma konusu olan yön bulma, araştırılmaya açık gündemde olan bir konudur. Bu çalışmada hastanelerde kullanıcıların yön bulma kararları ile hastanelerin plan şemaları arasındaki ilişki deneyimsiz kullanıcılar üzerinde incelenmiştir. Insanların sıkça ziyaret ettiği ve ziyaret ederken sağlığına kavuşmak için zamanla yarıştığı mekanlar olan hastaneler, gün içersinde en fazla kullanıcı sirkülasyonuna sahip kamusal mekanlardır. Bu yüzden araştırma alanı olarak hastane mekânı tercih edilmiştir. Kullanıcıların yönlerini bulurken mekansal algılarını etkileyen faktörler gerçek mekân sahnesinde test edildi. Kullanıcıların yön bulma kararları ile hastanenin plan şeması arasında ilişki seçilen rotalar üzerinden GoPro kamera aracılığı ve VGA ile incelendi. GoPro kamera aracılığıyla kullanıcıların yön bulma davranış analizi, Depthmap yazılımı aracılığıyla da rotaların yer aldığı planların VGA gerçekleştirildi. Son olarak her iki analizden elde edilen sayısal veriler uygun sayısal çözümlemelerle SPSS 24 istatistik paketiyle yorumlanmıştır. Analizler neticesinde kullanıcıların yön bulma kararlarında hastanenin plan şemasının birçok mekansal değişkene bağlı olarak etkili olduğu ve yön bulma davranışı ile plan şemasının yüksek ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane tasarımları, mekan algısı, plan düzeni; mekan dizimi; yön bulma.


Esra Aksoy, Dicle Aydın, Gökhan İskifoğlu. Analysis of the Correlation Between Layout and Wayfinding Decisions in Hospitals. Megaron. 2020; 15(4): 509-520

Corresponding Author: Esra Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale