YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 3
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Problems of Mudéjar Architecture in Architectural HistorySurvey Books of Spain [Megaron]
Megaron. 2016; 11(3): 310-317 | DOI: 10.5505/megaron.2016.18480  

Problems of Mudéjar Architecture in Architectural HistorySurvey Books of Spain

Meltem Özkan Altınöz
University Of Karabük, Industrial Design Department, Karabük

Living together in the Iberian Peninsula since 8th century the Islamic, Christian and Jewish groups were contributed to the birth of Mudéjar architecture in the 11th century. This style, which was appealed to the big three religion, was generously applied following the re-conquest movements of the Christian Kingdoms in the Iberian Peninsula when they tried to get rid of their Muslim enemies. Mudéjar architecture is one of the problematical topics of the architectural history writing mechanism. The studies that define Mudéjar origins and character were mostly conducted by the Spanish scholars. While a group of the scholars explain that Mudéjar origins have Islamic roots, another emphasizes its Christian aspects. Notably, recent researches have altered former classifications concentrating on geographical facts in addition to cultural varieties. This study investigates the sources of the Mudéjar architecture and takes attentions to the origin, identity and historiographical problems which are common to the architectural history studies. An evaluation of Mudéjar writing history particularly that of survey books will help us to identify the obscurities associated with Mudéjar concept and clarify the conceptual and terminological tools in histories related to it.

Keywords: Iberian Peninsula, Mudéjar Architecture, Survey Books, Spain, Architectural History Writting


Mudéjar (Müdeccen) Mimarisi'nin İspanya Mimarlık Tarihi Referans Kaynaklarında Yaşadığı Sorunlar

Meltem Özkan Altınöz
Karabük Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Karabük

8.yy'dan itibaren yeşermiş olan İslamî, Hıristiyan ve Yahudi sanat gelenekleri Mudéjar Mimarisi'nin İber Yarımadası'nda 11.yy'daki oluşumuna katkıda bulunurlar. Üç büyük dinin ortak bir paydada birleşerek cömertçe uyguladığı bu üslup Katolik krallıkların Müslümanları İber Yarımadası'ndan atmaya yönelik giriştikleri askeri faaliyetlerle başlar. Müslümanların elinden alınan topraklarda bir müddet farklı inanç geleneklerine sahip toplumlar bir arada yaşamaya devam ederler. Bir arada bulunmanın sonucu kaynağında İslam Sanatı olan melez bir mimari dil oluşur. Mudéjar Mimarisi mimarlık tarihi yazımının çetrefilli konularından bir tanesidir. Mudéjar Mimarisi'nin kaynaklarını ve özelliklerini tanımlayan çalışmalar çoğunlukla İspanyol akademisyenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Akademisyenler arasında bir grup Mudéjar'in İslami köklerinden bahsederken, bir diğer grubun ilgili sanatın Hıristiyan özelliklerini vurguladığı görülmektedir. Ancak yakın dönemde yapılan araştırmalar bu erken dönem sınıflandırmalarını değiştirerek coğrafi ve kültürel çeşitlilik konularına eğilmektedir. Bu çalışma genel olarak Mudéjar Mimarisi'nin kaynaklarını araştırmakta ve mimarlık tarihi alanında karşılaşılan kaynak, kimlik ve historiografik temelli sorunlara dikkat çekmektedir. Söz konusu tarih yazınının incelemesi, özellikle başvuru kaynaklarının değerlendirilmesi, aynı zamanda Mudéjar kavramının çevresindeki belirsiz atmosferin ve bu atmosferi ortaya çıkartan koşulların tarihsel ve bu bağlamdan beslenen terminolojik alt yapısının deşifresine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İber Yarımadası, Mudéjar Mimarisi, Referans Kaynaklar, İspanya, Mimarlık Tarihi Yazımı


Meltem Özkan Altınöz. Problems of Mudéjar Architecture in Architectural HistorySurvey Books of Spain. Megaron. 2016; 11(3): 310-317

Corresponding Author: Meltem Özkan Altınöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale