YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Designing Playgrounds for All [Megaron]
Megaron. 2018; 13(3): 459-469 | DOI: 10.5505/megaron.2018.14890  

Designing Playgrounds for All

Aslı Sungur Ergenoğlu, Patrycja Czaplinska
Department of Architecture, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

Cities, streets, buildings and playgrounds transform and evolve in time. These places are public spaces and should be available for every user, being a place suited for everybody, not excluding the disabled. Cities, being immediate surroundings, have a huge effect on the residents’ lives. The effect of environment on differently abled children, who not only has to survive through challenges of their disability but also in the process of a continuous development, is even greater. Being disabled as a child shouldn’t mean to be excluded from the group of peers which have a great role in the physical and the psychological development of the child. This paper is describing several types of disabilities and the effect of environment on children with these disabilities. Problems of children with sight loss, reduced mobility, hearing problems and different intellectual abilities are described. It is indisputable, that these children need much attention. Being a part of the social group can help them in developing their communication and physical skills by playing or just spending time with others. In the paper, characteristic of a common playground which is a public space designed for children has been made. The equipment and the material of the “a playground for all” are described. Designing and material considerations are made and the ground, playground equipment, materials and colors and level differences are characterized. The aim of this paper is to lead a way for the designer to build a place for the children which will be fully accessible for every child.

Keywords: Accessible playground, disabled children; playground for all.


Herkes İçin Çocuk Parkları Tasarlamak

Aslı Sungur Ergenoğlu, Patrycja Czaplinska
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul

Şehirler, sokaklar, yapılar ve parklar zaman içinde değişip gelişirler. Bu alanlar kamusal alanlar olmaları sebebiyle, engelli bireyleri dışarıda bırakmadan, herkes için rahatça kullanılabilir olmalıdırlar. Şehirler, şehir sakinlerinin yakın çevresi konumunda olduklarından, etkileri de inkar edilemez derecede büyük olmaktadır. Bu etki, aynı zamanda hayatını çeşitli kısıtlılıklarla sürdürmek zorunda ve henüz yetişkinliğe adım atmamış, gelişme çağındaki çocuklarda daha da fazla görülmektedir. Bir engele sahip olmak, çocuk için, gerek fiziksel gerekse psikolojik gelişiminde büyük yere sahip olan arkadaş çevresinden uzaklaşmak anlamına gelmemelidir. Makalede, çeşitli engel türleri, bu engellerin çevre aracılığıyla çocuklar üzerindeki etkilerine odaklanılarak anlatılmaktadır. Görme kaybı, hareket kısıtlılığı, duyma sorunları yaşayan ve farklı bilişsel ve algısal yeterlilikteki çocukların sorunları tarif edilmektedir. Bu çocukların, daha fazla ilgi ve dikkate ihtiyaç duydukları açıktır. Diğer bireylerle vakit geçirerek veya oyun oynayarak bir sosyal grubun parçası olmak ise; fiziksel ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmektedir. Makalede; kamusal bir alan olan çocuk oyun parklarının genel özellikleri verilmekte, ‘herkes için tasarlanmış çocuk parkları’nın tasarım, zemin, malzeme, renk özellikleri ve donatı seçimleri detaylı olarak anlatılmakta ve bazı öneriler sunulmaktadır. Amaç, tasarımcının, her çocuk ve yetişkin için ulaşılabilir çocuk oyun alanları tasarımı sürecine katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Ulaşılabilir çocuk parkları, engelli çocuklar; herkes için çocuk parkları.


Aslı Sungur Ergenoğlu, Patrycja Czaplinska. Designing Playgrounds for All. Megaron. 2018; 13(3): 459-469

Corresponding Author: Aslı Sungur Ergenoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale