YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 4
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
A Survey on the Current State of Lighting Design Education in Interior Design Programs in Turkey and Northern Cyprus [Megaron]
Megaron. 2017; 12(4): 524-530 | DOI: 10.5505/megaron.2017.09815  

A Survey on the Current State of Lighting Design Education in Interior Design Programs in Turkey and Northern Cyprus

Sezin Hatice Tanrıöver, Kenan Eren Şansal
Department of Interior Architecture and Environmental Design, Bahçeşehir University Faculty of Architecture and Design, İstanbul, Turkey

This paper presents the results of a 2-phase study conducted in order to understand the current state of lighting design education in interior design departments in Turkey and Northern Cyprus, and to report whether or not there is a need to adopt a different approach to lighting design education. In the first phase, information about undergraduate and graduate courses offered specifically for lighting design and those that include lighting design in addition to other building sciences, such as acoustics and HVAC, was gathered. In the second phase, department chairs were contacted and asked to comment on their approach to lighting design education. The results of the first phase revealed the lack of compulsory courses in the subject, an inadequacy of practical course hours, variations in the weekly hours of courses, differences in the credit values, and a scarcity of graduate programs with courses in lighting design. The results of the second phase, obtained in the statements of respondents, pointed out issues to be addressed regarding the lack of facilities and equipment for practice, the number of compulsory courses, and limited collaboration between industry and universities. In the light of our findings, it is thought that it may be necessary to adopt a different approach to lighting design education in the departments of interior design.

Keywords: Interior design education, lighting design, lighting design education.


Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta Bulunan İç Mimarlık Programlarındaki Aydınlatma Eğitiminin Güncel Durumu Üzerine Bir Araştırma

Sezin Hatice Tanrıöver, Kenan Eren Şansal
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul

Bu makale, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki içmimarlık bölümlerinde verilmekte olan aydınlatma tasarımı eğitiminin mevcut durumunu ve aydınlatma tasarımı eğitiminde farklı bir yaklaşımın benimsenmesinin gerekli olup olmadığını anlamak için gerçekleştirilen iki aşamalı bir çalışmanın sonuçlarını sunar. İlk aşamada, aydınlatma tasarımı için verilmekte olan lisans ve lisansüstü özel dersler ile bu konuyu içermekte olan ilgili diğer genel dersler hakkında bilgi toplanmıştır. İkinci aşamada, bölüm başkanları ile temas kurularak, aydınlatma tasarımı eğitimine yaklaşımları ile ilgili olarak bilgi talep edilmiştir. İlk aşamanın sonuçları, konu ile ilgili zorunlu derslerin sayısının az olduğunu, uygulama yapılan ders saatlerinin yetersizliğini, haftalık ders saatlerindeki farklılıkları, ders kredilerindeki farklılıkları ve aydınlatma tasarımı ile ilgili derslerin lisansüstü programlarında çok fazla yer bulamadığını ortaya koymuştur. Katılımcıların geribildirimleri ile elde edilen ikinci aşamanın sonuçları, tesis ve ekipman eksiklikleri, zorunlu derslerin az olması ve eğitim kurumları ile sanayi arasındaki sınırlı işbirliği ile ilgili sorunların giderilmesi gereğini işaret etmektedir. Bu bulguların ışığında, iç mekan tasarımı bölümlerinde verilmekte olan aydınlatma tasarımı eğitimi için farklı bir yaklaşımın benimsenmesinin gerekli olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İçmimarlık eğitimi, aydınlatma tasarımı, aydınlatma tasarımı eğitimi.


Sezin Hatice Tanrıöver, Kenan Eren Şansal. A Survey on the Current State of Lighting Design Education in Interior Design Programs in Turkey and Northern Cyprus. Megaron. 2017; 12(4): 524-530

Corresponding Author: Sezin Hatice Tanrıöver, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık Fakültesİ



LookUs & Online Makale