YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Evaluation of TS 825 Thermal Insulation Requirements in Buildings in Terms of Solar Radiation [Megaron]
Megaron. 2015; 10(1): 14-24 | DOI: 10.5505/megaron.2015.08370  

Evaluation of TS 825 Thermal Insulation Requirements in Buildings in Terms of Solar Radiation

Betül Bektaş Ekici
Fırat University, Faculty Of Technical Education, Department Of Construction Education

TTS 825 Thermal Insulation Requirements in Buildings (the obligatory standard) is still in effect and used for calculating the heating energy requirements of buildings in Turkey. The total solar heat gain through windows is calculated with the solar radiation table given in Appendix-C of TS 825. Although Turkey is divided into four different degree day regions according to this standard, Appendix-C offers the same solar radiation data for all regions. This study is aimed to investigate the appropriateness of the Appendix-C table for the different degree day regions. The hourly solar radiation on the vertical surfaces of a building envelope was calculated for 16 selected cities. Long-term sunshine duration data for each location were obtained from Turkish State Meteorological Service.
It is demonstrated that the solar radiation table given in Appendix-C of TS 825 is not appropriate for the four degree day regions. The calculated solar radiation values of the cities are considerably different from the table values, with the ratios varying between 3.03% and 69.15% for horizontal surfaces, 0.171% and 53.29% for south, 0.25% and 22.15% for north and 0.60% and 40.42% for east and west oriented surfaces.

Keywords: solar radiation, solar heat gain, orientation, window, TS 825


TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının Güneş Işınımı Açısından Değerlendirilmesi

Betül Bektaş Ekici
Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü

TS 825 Binalarda İsi Yalıtım Kuralları Standardı (zorunlu standart) Türkiye’de binaların ısıtma enerjisi ihtiyaçlarının hesaplanmasında halen kullanılmaktadır. Pencerelerden olan güneş ısısı kazançları TS 825 EK-C’de verilen güneş ışınımı tablosu ile hesaplanmaktadır. Bu standarda göre Türkiye dört farklı derece gün bölgesine ayrılmış olmasına rağmen EK-C her bölge için aynı güneş ışınımı verilerini önermektedir. Bu çalışma EK-C tablosunun farklı derece gün bölgeleri için uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bina kabuğunun düşey yüzeyleri üzerindeki saatlik güneş ışınımı değerlerini seçilmiş 16 şehir için hesaplamıştır. Her bir yerleşim yerine ait uzun yıllar günlük güneşlenme süresi verisi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.
Sonuç olarak, TS 825 EK-C’de verilen güneş ışınımı tablosunun dört derece gün bölgesi için de uygun olmadığı kanıtlanmıştır. Şehirler için hesaplanan güneş ışınımı değerlerinin yatay yüzeyler için % 3.03 ve % 69.15, güney için % 0.171ve % 53.29, kuzey için % 0.25 ve % 22.15 ve doğu ve batı yönleri için % 0.60 ve % 40.42 arasında değişen önemli oranlarda farklılıklar göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: güneş ışınımı, güneş ısısı kazancı, yönlenme, pencere, TS 825


Betül Bektaş Ekici. Evaluation of TS 825 Thermal Insulation Requirements in Buildings in Terms of Solar Radiation. Megaron. 2015; 10(1): 14-24

Corresponding Author: Betül Bektaş Ekici, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale