YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Investigation of Pedestrian Accessibility to Railway System Stations in the Context of Sustainable Urban Development: The Case of Konya [Megaron]
Megaron. 2019; 14(4): 555-566 | DOI: 10.14744/megaron.2019.07752  

Investigation of Pedestrian Accessibility to Railway System Stations in the Context of Sustainable Urban Development: The Case of Konya

Sedef Eryiğit
Department of Urban and Regional Planning Turkey, Necmettin Erbakan University Faculty of Engineering and Architecture, Konya, Turkey

Tram systems, which form the basis of sustainable transportation systems, are operated on specified trails according to their characteristics, and are less accessible than other types of wheeled transportation. In order to ensure sustainable urban development and to increase the efficiency of tram systems, it is necessary to take pedestrian accessibility into consideration in the planning of tram systems. The main purpose of the present research is developing suggestions to meet the passenger expectations for services offered in rail systems by evaluating the rail mass transportation systems and pedestrian transportation with the concept of accessibility to provide sustainable development in cities. The sample of the present research consists of tram stops in Konya city center. In order to define the quality of service and the problems encountered by the passengers on the pedestrian access to the tram stops, a survey questionnaire was conducted with those who preferred trams for their trips in addition to observations conducted in the sample area. Problems encountered in pedestrian accessibility in tram stops were defined with the results of the observations and the questionnaire findings, and suggestions were developed to provide sustainable urban development by improving the performance of tram lines.

Keywords: Accessibility, pedestrian; rail public transportation systems; sustainable urban development.


Raylı Sistem İstasyonlarına Yaya Erişilebilirliğinin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Bağlamında İncelenmesi: Konya Örneği

Sedef Eryiğit
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Konya, Türkiye

Sürdürülebilir ulaşımın temelini oluşturan toplu taşıma sistemleri içerisinde tramvay sistemleri; özellikleri itibariyle belirlenmiş raylar üzerinde işletilmekte ve diğer lastik tekerlekli ulaşım türlerine göre erişilebilirliği düşük olmaktadır. Sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması ve tramvay sistemlerinde verimliliğin arttırılabilmesi için tramvay sistemlerinin planlamasında, yaya erişilebilirliğinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu araştırmanın temel amacı; kentlerimizde sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi için raylı toplu taşıma sistemleri ile yaya ulaşımının erişilebilirlik kavramıyla birlikte değerlendirilerek raylı sistemlerde sunulan hizmetlerin yolcu beklentisini karşılamasına yönelik önerilerin geliştirilmesidir. Araştırmada örneklem alan olarak Konya kent merkezinde bulunan tramvay hatları istasyonları seçilmiştir. Tramvay hattı istasyonlarına yaya erişilebilirliğinde sunulan hizmet kalitesinin ve yolcuların karşılaştıkları sorunların tespit edilebilmesi için örneklem alanda gözlemler ve yolculuklarında tramvayı tercih edenler ile anket çalışması yapılmıştır. Yapılan gözlemler ve elde edilen anket bulguları sonucunda tramvay hattı istasyonlarına yaya erişilebilirliğinde karşılaşılan sorunlar belirlenerek tramvay hatlarının performansının arttırılarak sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, yaya; raylı toplu taşıma sistemleri; sürdürülebilir kentsel gelişme.


Sedef Eryiğit. Investigation of Pedestrian Accessibility to Railway System Stations in the Context of Sustainable Urban Development: The Case of Konya. Megaron. 2019; 14(4): 555-566

Corresponding Author: Sedef Eryiğit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale