YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The Concept Of Modern Architectural Heitage: Definiton And Content [Megaron]
Megaron. 2008; 3(2): 177-186

The Concept Of Modern Architectural Heitage: Definiton And Content

Elvan Ebru Polat, Cengiz Can
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı, Beşiktaş, İstanbul

Modern architecture has a new identity as being part of cultural heritage at the end of the 20th century. The acceptance of modern architecture as cultural heritage and the discussions on its definition and content is important in terms of pointing at the significance of conservation theory.’s dynamic character. The existing heritage and values are reevaluated with the quality and quantity of the definition and content of modern architectural heritage. The definition and
content of Turkey’s modern heritage should not only be discussed in terms of the changes in the international conservation field but also in the context of its own conditions.

Keywords: Conservation theory, modern architectural heritage, 20th century architectural heritage.


Modern Mimarlık Mirası Kavramı: Tanım Ve Kapsam

Elvan Ebru Polat, Cengiz Can
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı, Beşiktaş, İstanbul

Modern mimarlık ürünleri 20. yüzyıl sonunda kültür mirasının bir parçası olma niteliğiyle yeni bir kimlik kazanmıştır.
Modern mimarlığın kültür varlığı olarak kabulü ve mirasın bu yeni bileşeninin tanım ve içeriğinin tartışılması süreci koruma kuramının dinamizmini vurgulaması açısından önemlidir. Mevcut koruma kavram ve ölçütleri, modern mimarlık mirasının katılımıyla tanımları ve içeriklerinin niteliği ve niceliği bağlamında yeniden tartışılmıştır. Türkiye’nin modern mimarlık mirasının tanım ve kapsamı ise, uluslararası platformda yaşanan yenilikleri değerlendirmenin yanı sıra, kendine özgü koşulları bağlamında tartışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Koruma kuramı, modern mimarlık mirası, 20. yuüzyıl mirası.


Elvan Ebru Polat, Cengiz Can. The Concept Of Modern Architectural Heitage: Definiton And Content. Megaron. 2008; 3(2): 177-186

Corresponding Author: Elvan Ebru Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale