YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Problems in Housing Research and Comparative Housing Studies [Megaron]
Megaron. 2011; 6(2): 71-78

Problems in Housing Research and Comparative Housing Studies

G. Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU1
Department of City and Regional Planning, Mersin University, Faculty of Architecture, Mersin, Turkey

Housing research faces difficulties not only inherently from social sciences but also difficulties due to its multi diciplinerity structure. In this study, firstly, the challenges raised due to the multi-faceted nature of housing research is evaluated. Secondly, specific problems of the increasingly popular aspect of housing research, ‘international comparative housing studies’, are assessed in terms of the theoretical and practical issues. Finally, suggestions are provided for future housing research.

Keywords: Housing research.


Konut Araştırma ve Karşılaştırmalı Konut Çalışmaları Sorunları

G. Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU1
Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,Mersin

“Konut çalışmaları”, hem sosyal bilimlerin bir parçası olarak bu alandaki genel araştırma zorluklarına, hem de konut konusunun çok disiplinli yapısından kaynaklanan problemlere sahiptir. Bu çalışmada, genel olarak konut araştırmacılarının bu iki başlıkta nasıl sorunlarla karşılaşabileceği incelendi; ayrıca küreselleşme ve Avrupa Birliği süreci gibi yakın dönem gelişmelerle konut çalışmaları içinde kendine geniş bir yer edinen “uluslararası karşılaştırmalı konut çalışmaları” özelinde hem teoriye hem pratiğe yönelik sorunlar ele alındı. Çalışmada son olarak, gelecek konut araştırmaları için bazı öneriler verildi.

Anahtar Kelimeler: Konut çalışmaları.


G. Pelin SARIOĞLU ERDOĞDU. Problems in Housing Research and Comparative Housing Studies. Megaron. 2011; 6(2): 71-78


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale