YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 4
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
An Example of Traditional Houses Maraş: ‘Gözlüklü Ali House’ [Megaron]
Megaron. 2015; 10(1): 25-42 | DOI: 10.5505/megaron.2015.03164  

An Example of Traditional Houses Maraş: ‘Gözlüklü Ali House’

Aslıhan Ece Paköz, Faruk Tuncer
Departman Of Restoration, Yıldız Technical University,ıstanbul, Turkey

This study examined structures of traditional civil architecture in the city center of Kahramanmaras and aims to describe the general characteristics. The meaning of this study ancient neighborhoods of the city of Maras, which is registered in the list of cultural assets Ekmekçi, Gazipasa, Kayabaşı, Kurtuluş, Turan and Yörükselim in 50 house is located in the urban. Maps of the traditional urban fabric, old photographs and engravings, Adana of Protection Regional Office and Kahramanmaras Museum Directorate registration slips structures are basic materials in this researc. Structures, as well as the study of the written and visual materials prepared plans and drawings of these structures and according to the findings of the general characteristics of the structures described in traditional civil architecture of the city of Kahramanmaras. As a result, the formation of traditional houses of Maras climate, topography features of the natural environment such as the social and economic structure has been found to be effective in a variety of variables. In this study also there is a work of documentation of Gözlüklü Ali House which arrived to our time. The house is evaluated in the light of contemporary protection principles and some preservation recommendations are given for the building. This work partly introduces civil architecture buildings of Kahramanmaraş and gives recommendations by reason of examinations and evaluations of this houses.

Keywords: Maraş, traditional house, architecture, restoration, Gözlüklü Ali House.


Geleneksel Maraş Evlerine Bir Örnek: ‘Gözlüklü Ali Evi’

Aslıhan Ece Paköz, Faruk Tuncer
Yıldız Teknik Üniversitesi, Rölöve Restorasyon Programı, İstanbul

Bu araştırma, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan geleneksel sivil mimari yapılarının incelenerek genel karakteristiklerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın kapsamını Maraş kentinin eski mahallelerinden; Ekmekçi, Gazipaşa, Kayabaşı, Kurtuluş, Turan ve Yörükselim mahallelerinde bulunan ve tescilli kültür varlıkları listesinde olan 50 ev oluşturmaktadır. Geleneksel kent dokusuna ait haritalar, eski fotoğraf ve gravürler, Adana Koruma Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü’nden yapılara ait tescil fişleri araştırmanın temel materyallerini oluşturmaktadır. Araştırmada yapılara ilişkin yazılı ve görsel materyallerin yanı sıra yapıların rölöveleri hazırlanmış ve elde edilen bulgulara göre Kahramanmaraş kentinin geleneksel sivil mimari yapılarının genel karakteristikleri tanımlanmıştır. Araştırma sonucunda geleneksel Maraş evlerinin biçimlenmesinde iklim, topografya gibi doğal çevre özelliklerinden sosyal ve ekonomik yapıya dek uzanan bir dizi değişkenin etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada ayrıca Kahramanmaraş sivil mimari yapılarından günümüze ulaşmış olan Gözlüklü Ali Evi ile ilgili belgeleme çalışması yapılmıştır. Yapı günümüz koruma ilkeleri ışığında değerlendirilmiş ve yapı için koruma önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Çalışma Kahramanmaraş’taki sivil mimari yapıların bir bölümünü tanıtmakta; yapılarda yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda koruma önerileri vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Maraş, geleneksel ev, mimari, restorasyon, Gözlüklü Ali Evi.


Aslıhan Ece Paköz, Faruk Tuncer. An Example of Traditional Houses Maraş: ‘Gözlüklü Ali House’. Megaron. 2015; 10(1): 25-42

Corresponding Author: Aslıhan Ece Paköz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale